Help

Je hebt de help-button aangeklikt. Grote kans dat je hulp vraagt, omdat…

~ Je partner niet mee wil

~ Je toch twijfelt i.v.m. de kosten

Stel jezelf dan de volgende vragen:

~ Zou je spijt hebben als je er niet alles aan hebt gedaan om je relatie te redden of te verbeteren?

~ Hoeveel is de liefde je waard?

Of ben je bang dat je door of tijdens de therapie nog meer ruzie zult krijgen? Samen praten over wat jullie dwars zit, kan heel confronterend zijn, maar door dit juist onder begeleiding te doen, komt hier zelden een escalatie uit voort.